Oportunitati de finantare

200.000 Lei – 100% nerambursabili prin START-UP NATION 2018!

Fonduri guvernamentale pentru societati nou infiintate in 2017 200.000 lei – 100% Nerambursabili pentru firmele infiintate dupa data de 01.02.2017 – din orice domeniu de activitate mai putin agricultura. Prin intermediul Start Up Nation 2018 se poate investi in echipamente tehnologice, IT, Soft-ware, telefoane mobile, tablete, mobilier, chirii, salariile viitorilor angajati, utilitatile aferente spatiului in

read more
100.000 Euro prin Microindustrializare 2018 / inclusiv pentru Bucuresti si Ilfov

Fonduri guvernamentale pentru productie de pana la 450.000 lei Programul Microindustrializare 2018 se adreseaza societatilor care au o vechime mai mare de doi ani de zile. Prin intermediul acestui program de Finantare Nerambursabila se pot obtine pentru investitii pana la 450.000 lei. Prin intermediul acestui program de finantare nerambursabila se pot realiza investitii nerambursabile din

read more
250.000 Lei Servicii si Comert 2018 / inclusiv pentru Bucuresti si Ilfov

Fonduri guvernamentale pentru echipamente – Servicii si Comert 250.000 Lei Prin Programul de Finantare Servicii si Comert – poate fi accesat de societatile comerciale din Romania, inclusiv cele din Bucuresti si Ilfov. Programul Servicii si Comert 2018 se adreseaza  firmelor care activeaza in sfera serviciilor / comertului si care au o vechime mai mare de

read more
POR 2.2 – Fonduri UE de pana la 1.000.000 euro

POR 2.2 – Finantare prin fonduri europene nerambursabile de pana la 1.000.000 euro PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020 POR 2.2. – Program de Finantare Nerambursabila European, care permite realizarea investitiilor in cadrul societatilor de pana la 1.000.000 Euro. Procentul de finantare Nerambursabila poate ajunge pana la 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

read more
PNDR 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Programul de Finantare Nerambursabila de pana la 50.000 Euro se adreseaza Tanarului Fermier. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 Submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se incadreaza, conform Regulamentului nr. (CE) 1305 /2013, art.19, in Masura 06 „Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” si contribuie la domeniul de interventie 2B „Facilitarea intrarii in

read more
PNDR 4.1 – 1.000.000 Euro pentru Investitii in Exploatatii Agricole

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acela de a permite realizarea investițiilor necesare pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri

read more
PNDR 4.1.A – Fonduri nerambursabile de pana la 1.050.000E in exploatatii pomicole

Fonduri Europene pentru Investitii in Exploatatii Pomicole Prin Submasura 4.1.A „Investitii in exploatatii pomicole” se pot realiza investitii pentru dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea / modernizarea si/sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de exploatatii pomicole, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor  ocupate de pepiniere pomicole. Fermele mici pot obtine 100.000 Euro pentru achizitiile simple si

read more
PNDR 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

Program de Finantare Nerambursabila de pana la 2.500.000 Euro, pentru infiintarea si/sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse sau procese. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 Prin Submasura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole – se pot obtine finantari nerambursabile de pana

read more
PNDR 4.2.A – Fonduri Europene Nerambursabile pentru procesarea / marketingul produselor pomicole

Sprijin de pana la 1.500.000 Euro pentru investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol Submasura 4.2.A – permite realizarea de investitii de pana la 900.000 Euro – pentru Intreprinderile Mici, 1.100.000 Euro – pentru Intreprinderile Mijlocii si   1.500.000 Euro pentru Intreprinderile Mari – in

read more
PNDR 6.3 – Fonduri Europene Nerambursabile pentru fermele mici

Finantare Nerambursabila de pana la 15.000 euro pentru dezvoltarea fermelor mici PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 Submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” contribuie la domeniul de interventie „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata,

read more
PNDR 4.3 – Fonduri UE pentru infrastructura agricola silvica

Program de finantare nerambursabila cu investitii de pana la 1 mil E in infrastructura de acces agricol. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 Sub-masura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, componenta “Infrastructura de acces agricola”  vizeaza investitii in constructia, extinderea si / sau modernizarea drumurilor de acces agricole

read more
PNDR 4.3.A – Fonduri UE pentru infrastructura de irigatii

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 Sub-masura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, componeneta “Infrastructura de irigatii” vizeaza investitii in modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de epurare si / sau racordarea la utilitati, inclusiv contructia / modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de

read more